Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

polska.gif                                                                                               


 Rok 2015 / 16

 

 

<A

href="  http://www.zsdziaduszyce.szkolnastrona.pl/container//zarzadzenie-wojta-gminy-harmonogram-rekrutacji-do-szkol.pdf   ">Zarządzenie Wójta Gminy Słaboszów ws rekrutacji

 

 

<A

href=" http://www.zsdziaduszyce.szkolnastrona.pl/panel/panel.php?act=aupload&dir=&ile=2&idp=expl&uid=9f05ca275472cd0e9a93ec7e5f1f4886 ">Informacja


 

 

 


 

 

Rok szkolny 2014 / 2015

 

 

          W okresie od 10 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Słaboszów będą realizowały małopolski projekt „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, na realizację którego Gmina Słaboszów otrzymała pomoc finansową z Województwa Małopolskiego w kwocie 6910 zł.

          Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 23040 zł, którego źródła finansowania stanowią: środki budżetu Gminy – 10130 zł,  środki budżetu Województwa  – 6910 zł, opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie - 6000 zł.
           Projektem zostanie objętych 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej
w Dziaduszycach oraz 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej w Janowicach,
nie umiejących pływać.

     Na Krytej Pływalni w Miechowie zostaną zorganizowane cztery 16-godzinne szkolenia
w zakresie nauki pływania dla 4 grup po 15 osób. Nauka pływania realizowana będzie w formie 16 jednodniowych wyjazdów na basen po 30 uczniów (2 szkoły x 8 wyjazdów x 2 grupy
15 osobowe) i po 2 godziny każdego ucznia na basenie, w ramach zajęć pozalekcyjnych, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Podczas jednego wyjazdu na basen będą prowadzone jednocześnie 2 szkolenia nauki pływania przez dwóch instruktorów.

      Technikę pływania uczniowie zdobędą od poznania środowiska wodnego i zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w wodzie i w jej pobliżu, poprzez opanowanie umiejętności przebywania i swobodnego poruszania się w wodzie oraz wyćwiczenie elementarnych czynności pływackich do zdobycia podstawowych umiejętności pływania. Nauka pływania będzie połączona z edukacją w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz zagrożeń i sposobów ich zapobiegania.

          Zainteresowani rodzice powinni złożyć w Szkole Deklarację uczestnictwa dziecka w projekcie „Już pływam” w terminie wyznaczonym przez szkołę, a następnie po zakwalifikowaniu ucznia do projektu - dokonać wpłaty w kwocie 100 zł od jednego ucznia, na rachunek bankowy szkoły, do której dziecko uczęszcza. W przypadku większej liczby chętnych, pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli uczniowie wymagający wsparcia ze względu na zalecenia lekarskie o potrzebie prowadzenia z uczniem zajęć w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym w szczególności wad postawy i skrzywień kręgosłupa oraz poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności (np. nadwaga, niepełnosprawność), a także trudną sytuację życiową, materialną i rodzinną.

 

          Realizacja projektu umożliwi zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci - rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie będzie realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy i skrzywień kręgosłupa, promocja bezpiecznego zachowania się w wodzie.

 

 

Zebranie informacyjne

 

Rodziców uczniów klas V - VI zainteresowanych udziałem dziecka w projekcie  „Już pływam” zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 24 marca 2015r. o godzinie 14.30   w  Zespole Szkół w Dziaduszycach. Podczas zebrania zostaną szczegółowo omówione zasady i warunki uczestnictwa w projekcie.DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW LUB/I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W GMINIE SŁABOSZÓW w 2014 roku  [wyprawka szkolna] - czytaj poniżej

                      

Wyprawka szkolna


 Harmonogram dowozu uczniów:

 

 Dowozy uczniów


 


 

Certyfikat  szkoły promującej bezpieczeństwo

 

Nasza droga do sukcesu

 

 Regulamin dowozu uczniów

 

czytaj więcej

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma