Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

polska.gif                                                                                               


 Rok 2014 / 15 

 

 Aktualności

 

Lista dzieci  przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkloe Podstawowej w Dziaduszycach

na rok szkolny 2015 / 2016.

 

 1. Basiak Damian
 2. Bujak Jakub
 3. Czekaj Monika
 4. Jabłońska Alicja
 5. Klimczyk Magdalena
 6. Konewecki Szymon
 7. Machnik Magdalena

 8. Madejowska Natalia
 9. Michalski Maciej
 10. Michta Szymon

 11. Migas Katarzyna

 12. Molęda Sandra

 13. Nocoń Bartłomiej

 14. Paszkot Krystian

 15. Pieczyrak Agnieszka

 16. Popiołek Karolina

 17. Pruś Wiktor

 18. Reroń Natalia
 19. Szych Marcel
 20. Śmiałek Szymon

 21. Zając Piotr

 22. Ziółko Wiktoria
 23. Żmuda Sebastian

 24. Zaręba Nikola


 

 

 

          W okresie od 10 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Słaboszów będą realizowały małopolski projekt „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, na realizację którego Gmina Słaboszów otrzymała pomoc finansową z Województwa Małopolskiego w kwocie 6910 zł.

          Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 23040 zł, którego źródła finansowania stanowią: środki budżetu Gminy – 10130 zł,  środki budżetu Województwa  – 6910 zł, opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie - 6000 zł.
           Projektem zostanie objętych 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej
w Dziaduszycach oraz 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej w Janowicach,
nie umiejących pływać.

     Na Krytej Pływalni w Miechowie zostaną zorganizowane cztery 16-godzinne szkolenia
w zakresie nauki pływania dla 4 grup po 15 osób. Nauka pływania realizowana będzie w formie 16 jednodniowych wyjazdów na basen po 30 uczniów (2 szkoły x 8 wyjazdów x 2 grupy
15 osobowe) i po 2 godziny każdego ucznia na basenie, w ramach zajęć pozalekcyjnych, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Podczas jednego wyjazdu na basen będą prowadzone jednocześnie 2 szkolenia nauki pływania przez dwóch instruktorów.

      Technikę pływania uczniowie zdobędą od poznania środowiska wodnego i zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w wodzie i w jej pobliżu, poprzez opanowanie umiejętności przebywania i swobodnego poruszania się w wodzie oraz wyćwiczenie elementarnych czynności pływackich do zdobycia podstawowych umiejętności pływania. Nauka pływania będzie połączona z edukacją w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz zagrożeń i sposobów ich zapobiegania.

          Zainteresowani rodzice powinni złożyć w Szkole Deklarację uczestnictwa dziecka w projekcie „Już pływam” w terminie wyznaczonym przez szkołę, a następnie po zakwalifikowaniu ucznia do projektu - dokonać wpłaty w kwocie 100 zł od jednego ucznia, na rachunek bankowy szkoły, do której dziecko uczęszcza. W przypadku większej liczby chętnych, pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli uczniowie wymagający wsparcia ze względu na zalecenia lekarskie o potrzebie prowadzenia z uczniem zajęć w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym w szczególności wad postawy i skrzywień kręgosłupa oraz poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności (np. nadwaga, niepełnosprawność), a także trudną sytuację życiową, materialną i rodzinną.

 

          Realizacja projektu umożliwi zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci - rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie będzie realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy i skrzywień kręgosłupa, promocja bezpiecznego zachowania się w wodzie.

 

 

Zebranie informacyjne

 

Rodziców uczniów klas V - VI zainteresowanych udziałem dziecka w projekcie  „Już pływam” zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 24 marca 2015r. o godzinie 14.30   w  Zespole Szkół w Dziaduszycach. Podczas zebrania zostaną szczegółowo omówione zasady i warunki uczestnictwa w projekcie.DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW LUB/I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W GMINIE SŁABOSZÓW w 2014 roku  [wyprawka szkolna] - czytaj poniżej

                      

Wyprawka szkolna


 Harmonogram dowozu uczniów:

 

 Dowozy uczniów


 


 

Certyfikat  szkoły promującej bezpieczeństwo

 

Nasza droga do sukcesu

 

 Regulamin dowozu uczniów

 

czytaj więcej

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma