Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

polska.gif                                                                                               


 Rok 2015 / 16

 

 

 

 

Komunikaty:

 

 

1. Zebranie organizacyjne Rad Pedagogicznych w Zespole Szkół w Dziaduszycach: 25 sierpnia 2016 r. (czwartek), godz. 9.30

 

2. Egzaminy poprawkowe: 30 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.00

 

 

 

Szanowni Państwo -
     w związku z zakończeniem przeze mnie pracy w Zespole Szkół w Dziaduszycach, chciałbym podziękować Państwu za współpracę.
     Nie jest możliwym wymienić wszystkie osoby, które spotkałem na swojej zawodowej i prywatnej drodze, z którymi pracowałem, od których wiele się nauczyłem. Im Wszystkim – serdecznie dziękuję.
     Zachowam we wdzięcznej pamięci wielu wspaniałych ludzi, wiele zdarzeń, z którymi zetknąłem się dzięki pracy w tej szkole. Życzę Państwu powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.


Z poważaniem
Stanisław  Lichosik

 

 

 

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Adres zamieszkania

1

Damian Basiak

Wymysłów 71

2

Dawid Bierak

Kalina Wielka 16

3

Paweł Borowiec

Śladów 33

4

Klaudia Chwastek

Buszków 48

5

Mateusz Florek

Rędziny Borek 18

6

Izabela Kaleta

Kalina Wielka 161

7

Maciej Michalski

Kropidło 57

8

Sandra Molęda

Kropidło 34

9

Krystian Paszkot

Kropidło 35

10

Nikola Szot

Kropidło 40

11

Marcel Szych

Słupów28

12

Szymon Śmiałek

Kropidło 74

13

Sebastian Żmuda

Wymysłów 21

14

Jakub Węglowski

Dziaduszyce 24/2

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej

w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Miejsce zamieszkania

1

Monika Czekaj

Buszków 62

2

Magdalena Klimczyk

Dziaduszyce 24/4

3

Dawid Kunderak

Słupów 20

4

Sandra Kula

Buszków 47

5

Katarzyna Migas

Kropidło 28

6

Wiktor Pruś

Buszków 43

7

Natalia Reroń

Słupów 93

8

Kamila Roman

Ilkowice 4

9

Jacek Ścipiór

Słupów

10

Gabriela Wałek

Słupów 43

11

Dawid Włodarczyk

Kropidło 43

12

Jakub Bujak

Rzemiędzice 64

13

Natalia Madejowska

Rzemiędzice 57

14

Piotr Zając

Dziaduszyce 43

15

Wiktoria Ziółko

Rzemiędzice 19

16

Szymon Śliwa

Słaboszów 53

17

Szymon Michta

Nieszków 22

18

Karolina Popiołek

Nieszków 53

19

Agnieszka Pieczyrak

Zagorzany 3

20

Alicja Jabłońska

Buszków 76

21

Bartłomiej Nocoń

Nieszków 40

22

Szymon Konewecki

Nieszków 3

23

Nikola Ciś

Rędzinki Zbigalskie 13

24

Sonia Łętoch

Słaboszów 10

 

Informacja o realizacji w Gminie Słaboszów małopolskiego projektu nauki pływania „Już pływam” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

            W okresie od 14 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Gmina Słaboszów realizuje małopolski projekt nauki pływania „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, na realizację którego otrzymała pomoc finansową z Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w kwocie 9900 zł.

 

           W projekcie nauki pływania realizowanym na Krytej Pływalni w Miechowie uczestniczy   60 uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach oraz 30 uczniów Szkoły Podstawowej  w Janowicach. Zajęcia pozalekcyjne na basenie zaplanowano na okres od 09 kwietnia  do 18 czerwca 2016 r. w dniach: 09, 16, 23, 30  kwietnia, 08 i 21 maja, 04  i 18 czerwca 2016 r., po 2 godziny w każdym dniu dla wszystkich uczniów. W czasie tych zajęć zostanie przeprowadzonych sześć 16-godzinnych szkoleń w zakresie nauki pływania dla 6 grup   po 15 uczniów w każdej grupie. Nauka pływania jest realizowana w formie 16 jednodniowych wyjazdów na basen po 45 uczniów (Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach - 8 wyjazdów
z 3 grupami 15-osobowymi i 8 wyjazdów z 1 grupą 15-osobową wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Janowicach – z 2 grupami 15-osobowymi). Podczas jednego wyjazdu na basen prowadzone jest dwugodzinne szkolenie jednocześnie z trzema grupami (45 uczniami) przez trzech wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, pod nadzorem trzech ratowników.

 

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony sprawdzian potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności pływackich.

 

Zakładany całkowity koszt realizacji projektu – 24594 zł.      

 

 Realizacja projektu umożliwi zdobycie umiejętności pływania 90 uczniom, nie umiejącym pływać. Przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację                     w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz zagrożeń i sposobów ich zapobiegania, a także do rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu - wyboru właściwych form jego zagospodarowania, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie jest realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy i skrzywień kręgosłupa, promocją bezpiecznego zachowania się w wodzie.

 

Aniela Kruczek

 

Kierownik Gminnego Zespołu

 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

 

 

 

 

 

Pilne!

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Czytaj w:

 

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 29 stycznia 2016

 

oraz
  

Informacja o zasadach rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum oraz do

 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów na rok

 

szkolny 2016 / 2017.

 

 

 

Zebrania z rodzicami:

 

10 lutego [środa] dla rodziców uczniów szkoły podstawowej - godzina: 15.00

 

11 lutego [czwartek] dla rodziców uczniów  gimnazjum: godzina 15.00


 

 

Rok szkolny 2014 / 2015

 

 

          W okresie od 10 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Słaboszów będą realizowały małopolski projekt „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, na realizację którego Gmina Słaboszów otrzymała pomoc finansową z Województwa Małopolskiego w kwocie 6910 zł.

          Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 23040 zł, którego źródła finansowania stanowią: środki budżetu Gminy – 10130 zł,  środki budżetu Województwa  – 6910 zł, opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie - 6000 zł.
           Projektem zostanie objętych 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej
w Dziaduszycach oraz 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej w Janowicach,
nie umiejących pływać.

     Na Krytej Pływalni w Miechowie zostaną zorganizowane cztery 16-godzinne szkolenia
w zakresie nauki pływania dla 4 grup po 15 osób. Nauka pływania realizowana będzie w formie 16 jednodniowych wyjazdów na basen po 30 uczniów (2 szkoły x 8 wyjazdów x 2 grupy
15 osobowe) i po 2 godziny każdego ucznia na basenie, w ramach zajęć pozalekcyjnych, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Podczas jednego wyjazdu na basen będą prowadzone jednocześnie 2 szkolenia nauki pływania przez dwóch instruktorów.

      Technikę pływania uczniowie zdobędą od poznania środowiska wodnego i zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w wodzie i w jej pobliżu, poprzez opanowanie umiejętności przebywania i swobodnego poruszania się w wodzie oraz wyćwiczenie elementarnych czynności pływackich do zdobycia podstawowych umiejętności pływania. Nauka pływania będzie połączona z edukacją w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz zagrożeń i sposobów ich zapobiegania.

          Zainteresowani rodzice powinni złożyć w Szkole Deklarację uczestnictwa dziecka w projekcie „Już pływam” w terminie wyznaczonym przez szkołę, a następnie po zakwalifikowaniu ucznia do projektu - dokonać wpłaty w kwocie 100 zł od jednego ucznia, na rachunek bankowy szkoły, do której dziecko uczęszcza. W przypadku większej liczby chętnych, pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli uczniowie wymagający wsparcia ze względu na zalecenia lekarskie o potrzebie prowadzenia z uczniem zajęć w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym w szczególności wad postawy i skrzywień kręgosłupa oraz poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności (np. nadwaga, niepełnosprawność), a także trudną sytuację życiową, materialną i rodzinną.

 

          Realizacja projektu umożliwi zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci - rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie będzie realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy i skrzywień kręgosłupa, promocja bezpiecznego zachowania się w wodzie.

 

 

Zebranie informacyjne

 

Rodziców uczniów klas V - VI zainteresowanych udziałem dziecka w projekcie  „Już pływam” zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 24 marca 2015r. o godzinie 14.30   w  Zespole Szkół w Dziaduszycach. Podczas zebrania zostaną szczegółowo omówione zasady i warunki uczestnictwa w projekcie.DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW LUB/I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W GMINIE SŁABOSZÓW w 2014 roku  [wyprawka szkolna] - czytaj poniżej

                      

Wyprawka szkolna


 Harmonogram dowozu uczniów:

 

 Dowozy uczniów


 


 

Certyfikat  szkoły promującej bezpieczeństwo

 

Nasza droga do sukcesu

 

 Regulamin dowozu uczniów

 

czytaj więcej

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma